Inversors

 

> MEMBRES D'ESADE BAN

> AVANTATGES

> REQUISITS PER SER MEMBRE D'ESADE BAN

> PAGAMENT QUOTA ANUAL

> PARTICIPA ACTIVAMENT A ESADE BAN

 

 

MEMBRES D'ESADE BAN

Els membres d'ESADE BAN són inversors, emprenedors, directius, family offices i representants de fons de venture capital, amb experiència en la creació i la direcció d’empreses. Tots ells tenen la voluntat d’invertir en projectes empresarials innovadors i amb perspectives de creixement importants, a partir de 35.000 € anuals. La modalitat d’inversió és com a inversors privats (business angels), ja sigui individualment o en coinversió amb altres membres de la xarxa o amb fons de capital de risc. Els membres d'ESADE BAN són inversors actius. ESADE BAN aprovarà les sol•licituds d’admissió sobre la base del track record dels aspirants i de les recomanacions d’altres membres de la xarxa. Per ser-ne membre, cal pagar una quota anual.

 

AVANTATGES

DEAL FLOW

ESADE BAN compta amb diverses fonts de captació de projectes d’emprenedors. Els més de 15.000 antics alumnes d’ESADE i els seus contactes en són una de les principals. Així mateix, s’han establert convenis de col•laboració amb altres entitats i xarxes d’inversors que proveeixen ESADE BAN de projectes..

 

SELECCIÓ DE PROJECTES

ESADE BAN realitza un primer filtratge dels projectes rebuts, d’acord amb els criteris dels inversors que representa.

Un cop el projecte ha passat el primer filtre, els membres d’ESADE BAN participen en la selecció dels millors projectes.

 

VISIBILITAT DE PROJECTES

Tots els projectes que han passat el primer filtre de selecció són visibles pels membres d’ESADE BAN. De manera que, independentment de la realització dels fòrums d’inversió, en qualsevol moment un membre d’ESADE BAN es pot interessar per algun dels projectes. La plataforma informàtica utilitzada facilita que els membres d’ESADE BAN puguin visibilitzar i avaluar-ne les possibilitats d’inversió.

 

COINVERSIÓ

ESADE BAN facilita la coinversió entre membres de la xarxa o amb altres entitats, societats o xarxes amb les quals manté acords de col•laboració.

 

FINANÇAMENT PÚBLIC

Per mitjà dels convenis de col•laboració que ESADE BAN té establerts amb entitats com ara ENISA, es facilita l’accés a finançament públic per palanquejar les operacions d’inversió. En el cas d’ENISA, l’aportació de préstecs participatius en condicions avantatjoses està supeditada a l’aportació de capital a l’empresa.

 

FISCALITAT

ESADE BAN, a través de la seva representació a les associacions AEBAN i EBAN, treballa per aconseguir una consideració fiscal per als inversors privats (business angels) similar a la que tenen les societats de capital de risc i unes desgravacions en l’impost de la renda similars a les que tenen els inversors privats en països com França, el Regne Unit i Portugal, com a mesures per impulsar la creació i el desenvolupament del teixit empresarial.

 

ESCOLA DE BUSINESS ANGELS

Els membres d’ESADE BAN tindran unes condicions preferents en la matriculació al curs Escola de Business Angels, que semestralment organitza l’Institut d’Iniciativa Emprenedora d’ESADE (EEI).

ESADE BAN és sensible a la importància de la formació continuada per als business angels, per això en cada fòrum d’inversió es destina un temps a sessions de continuïtat, en què s’aborden de manera pràctica aspectes relacionats amb el procés d’inversió.

 

ACCÉS A PROJECTES D’ALTRES XARXES D’INVERSORS

La plataforma utilitzada permet accedir a projectes d’altres xarxes d’inversió que figuren en l’apartat d’open deals.

 

REQUISITS PER SER MEMBRE D'ESADE BAN

Els requisits per ser membre d’ESADE BAN són:

1.- Registrar-se a la plataforma informàtica prement aquí.

2.- Un cop hagis rebut la confirmació de l’admissió, cal fer el pagament de la quota anual.   Per ser membre d'ESADE BAN aquestes són les tarifes de 2014 per a crear el teu compte de soci:

       Inversores Barcelona: 200€ Alumni / 350€ No Alumni

       Inversores Madrid: 100€ Alumni / 350€ No Alumni

Per formalitzar el pagament de la quota anual que confirma la teva inscripció a ESADE BAN, posa't en contacte amb nosaltres aquí.

Devolució quotes: En el cas en que es realitzin durant 2014 inversions en projectes emprenedors d'ESADE BAN per import igual o superior a 20.000€, es retornará la quota al invesor d'ESADE BAN.

 

PARTICIPA ACTIVAMENT A ESADE BAN

La plataforma utilitzada per analitzar els projectes que accedeixen a ESADE BAN facilita i requereix la participació activa dels membres de la xarxa.

- Els projectes que es presenten a ESADE BAN passen pels estats següents:

 • Nou: projecte rebut pendent de revisió.
 • Acceptat: projecte que ha superat el primer filtre i és visible pels membres d’ESADE BAN.
 • Fòrum: projecte seleccionat per ser presentat al fòrum d’inversió següent. La selecció serà realitzada partint de l’interès manifestat pels membres de la xarxa.
 • Presentat: projecte presentat al darrer fòrum. Si en el termini dels 30 dies següents al fòrum els inversors no hi mostren interès, passarà a l’estat de rebutjat.
 • Inversió compromesa: projecte amb el qual s’ha signat una carta d’intencions, hi ha un interès clar per invertir-hi o està en fase de due diligence.
 • Inversió realitzada: projecte en què ja s’ha materialitzat la inversió.

 

- Els membres d’ESADE BAN avaluen els projectes partint de quatre criteris:

 • Equip promotor
 • Producte
 • Mercat
 • Proposta d'inversió

 

- Els membres d’ESADE BAN manifesten interès en el projecte partint dels criteris següents.

 • En observació
 • Considerant-ne una inversió
 • Inversió compromesa
 • Inversió realitzada

 

- Tota la comunicació amb l’emprenedor i amb la resta de membres de la xarxa vinculada a un projecte que es vulgui compartir queda recollida en el sistema per tal de poder fer-ne un seguiment.

 

- Si diversos coinversors es posen d’acord per invertir-hi i n’hi ha un que és el líder de les negociacions, esdevé el líder del projecte i, com a tal, figurarà en la informació del projecte que facilita el sistema.

 

Dins de la plataforma hi ha informació detallada del procés d’inversió i del funcionament de l’aplicació per tal d’optimitzar-ne la utilitat.